Poplatky za členství

Členem se může stát jakýkoliv student bydlící na koleji Podolí. Členem může být i osoba, která aktivně klubu pomáhá a na koleji nebydlí, ale až po rozhodnutí předsedy klubu Pod-O-Lee. Členem se staneš, pokud se zaregistruješ u televizora a zaplatíš členský příspěvek. Ověřit, jestli jsi členem a jaké máš ID, můžeš v Hydre.

Způsob placení

Členské příspěvky do klubu Pod-O-Lee se platí na jednotlivé pololetí každého kalendářního roku.

 • Za první pololetí se platí od 1. ledna do 30. června s platností členství do 15. října.
 • Za druhé pololetí se platí od 1. července do 31. prosince s platností členství do 15. března (příštiho roku).

Upozorňujeme, že mezibankovní převod může trvat až tři dny, je třeba podat příkaz s dostatečným předstihem. Pokud platba nepřijde na účet do posledního dne daného platebního období, přestanou ti fungovat všechny služby poskytované klubem.

Formy úhrady

 • bezhotovostním převodem na účet (doporučujeme)
 • složením hotovosti na pobočce Fio Banky (poplatek 70 Kč)
 • složením hotovosti na pokladně jakékoliv jiné banky (tomuto způsobu se vyhýbej – zbytečné poplatky za převod)
 • použití poštovních poukázek NENÍ přípustné – všechny takovéto platby nebudou brány v potaz.

Při platbě z účtů z ciziny berte v potaz poplatky na vaší straně, nevolte poplatky SHA. Členství Vám platí pouze v případě, že na účet dorazí správná částka.

Náležitosti platby

 • číslo účtu je 99919040/2010
 • částka za členství a specifický symbol
  • přístup pouze do počítačové učebny – 100,- specifický symbol 1
  • připojení k akademické síti – 800,- specifický symbol 2
  • přístup do Pod-O-Gym – 800,- specifický symbol 3
  • přístup do hudebny – 350,- specifický symbol 4

Pokud budeš chtít využívat více služeb, sečti patřičné částky a seřaď vzestupně příslušné Specifické symboly. Příklad: Chci mít připojení k internetu a chodit do posilovny Pod-O-Gym, zaplatím 1600,- Kč (800+800 Kč) a jako Specifický symbol uvedu číslo 23.

Variabilní symbol je tvoje identifikační číslo (zjistíš v Hydre) Poplatek za učebnu plaťte pouze v případě, že jste si nezvolili jiný druh členství.

Podpis členství v klubu

Každý nový člen se seznámí s pravidly a stanovami klubu Pod-O-Lee což stvrdí podpisem. Tímto podpisem zároveň dává klubu souhlas nakládat se svými osobními údaji. Podpisové archy jsou k dispozici u televizorů. Platnost podpisu je 10 let. Až po podpisu můžeš teprve využívat služeb klubu.

Odpuštění členských příspěvků

Představenstvo klubu může odpustit členské příspěvky studentům, jenž jsou členy klubu Pod-O-Lee a to v případě, že vykonávají činnost prospěšnou pro klub.

Pokud máš nějaký projekt neváhej oslovit Představenstvo. Své návrhy můžeš posílat na adresu predstavenstvo@pod.cvut.cz.

Navigace

Neužitečné odkazy:
Klubové stránky
Pod-O-Gym
Hydra

Tisk/export
QR Code
QR Code clenstvi:poplatky (generated for current page)